Choď na obsah Choď na menu
 


Vybavenie Titancu

 

Titanic bol o 8cm dlhší ako jeho sesterská loď a mal o tisíc ton väčšiu hrubú priestornosť. Dĺžkou 261,9 , šírkou 28,19m hrubou priestornosťou 46 328 BRT a výtlakom 52 310 ton pri ponore 10,54  m bol najväčšou loďou, aká bola dovtedy postavená.

Titanic mal 9 oceľových palúb vzdialených od seba 250 až 320 cm. Najvyššie bola člnová paluba, pod ňou sedem palúb označených zhora nadol písmenami A až G. Pod nimi paluba dna lodi a ešte nižšie, asi meter a pol nad kýlom, vnútorné dno. Iba paluby C, D, E a F sa tiahli po celej dĺžke od jedného konca lodi k druhému. Člnová paluba a paluba A nedosahovali až ku prove a korme, paluba G a paluba dna lodi pokrývali iba priestor v predej časti lodi od kotolní po provu a v zadnej časti od strojovní po kormu.

Na nekrytej člnovej palube bolo umiestnených 20 záchranných člnov. V jej prednej časti sa nachádzal navigačný mostík vzdialený 58 m od provy. Na mostíku bola kormidelňa s kormidlom a kompasom, bezsprostredne za ňou mapovňa. Napravo od kormidelne bola navigačná miestnosť, kapitánova kajuta a časť kajút dôstojníkov, naľavo zbytok dôstojníckych kajút. Uprostred člnovej paluby, za predným komínom, bola rádiotelegrafická miestnosť a kajuta radistov.

Pod člnovou palubou bola asi 150 m dlhá paluba A. Takmer celá bola využitá pre ubytovanie cestujúcich I.triedy. V prednej časti bolo 34 kajút a za nimi značný počet spoločenských miestností vrátane čitárne, fajčiarskeho salóniku a haly. Po stranách viedli promenády.

Na ďalšej palube, označenej B, bolo 97 luxusných kajút pre 198 cestujúcich I.triedy, ďalej salón, reštaurácia, prípravňa jedál a kuchyňa I.triedy. V prednej časti lodi pokračovala paluba B medzinástavbovým priestorom oddelenou 37 m dlhou palubou so zariadením k obsluhe kotlov, káblov a k uväzovaniu lodi v doku. Titanic mal na prove umiestnené 3 kotvy v celkovej váhe 31 ton. K preprave jednej z nich na masívnom valníku ulicami Belfastu do lodenice bolo treba zapriahnuť 20 párov koní. Dve kotvy boli zavesené po stranách provy a tretia - záložná - bola uložená palube nástavby provy. Jej spustenie a vyzdvihnutie obstarával zvláštny žeriav na kotvy. Podobne ako na prove i na korme pokračovala paluba B oddelenou 32 m dlhou palubou zadnej nástavby, ktorá slúžila ako promenáda III.triedy a nad ňou sa čnel "dokový" mostík.

engroom.jpg